1

Προμήθεια ιματισμού για τις ομάδες ποδοσφαίρου Νέων & Παίδων Μικτών Λέσβου καθώς και αθλητών–τριων στίβου

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ιματισμού για τις ομάδες ποδοσφαίρου Νέων & Παίδων Μικτών Λέσβου καθώς και αθλητών–τριων στίβου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ., την Τρίτη 29.03.2022,  με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: