1

Υπογράφηκε η σύμβαση ανακατασκευής υποδομών Στίβου στα στάδια Μυτιλήνης και Καλλονής

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, η οποία πλειοδότησε σε έκπτωση στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τη σύμβαση για την ανακατασκευή των στίβων, στα στάδια Μυτιλήνης και Καλλονής. Το συνολικό ποσό δαπάνης, ανέρχεται σε 704.834,54 €. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Τελικός στόχος των έργων, που θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού, προβλέπουν την αντικατάσταση των υφιστάμενων αλλοιωμένων ελαστικών συνθετικών ταπήτων μέσα στα όρια των αγωνιστικών χώρων των γηπέδων, τη συντήρηση / επιδιόρθωση των περιμετρικών και του εγκάρσιων καναλιών απορροής ομβρίων, την αντικατάσταση των σκαμμάτων και των βατήρων των Οριζόντιων Αλμάτων, την αποξήλωση των υπαρχόντων βαλβίδων Σφαιροβολίας και Δισκοβολίας / Σφυροβολίας και την αντικατάσταση των βαλβίδων του Άλματος επί Κοντώ.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε: «Είναι ένα έργο αναγκαίο, λόγω φθοράς των υφιστάμενων υποδομών και των δύο Δημοτικών Σταδίων, για τη διεξαγωγή αγώνων κλασικού αθλητισμού και την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους. Την επίβλεψη της υλοποίησης αυτών των εργασιών θα αναλάβουν μηχανικοί και από τους δύο Δήμους του νησιού».