1

Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου Συκούντας

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την “Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου Συκούντας”

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχής υπηρεσίας μέχρι τις 10:00 π.μ. την Παρασκευή 04.02.2022 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: