1

Ο «ρυπαίνων» πληρώνει: Ο Κανονισμός Καθαριότητας και τα προβλεπόμενα πρόστιμα για μία Καθαρή Μυτιλήνη

Τα πρόστιμα για την τήρηση της καθαριότητας

Ενέργεια/Πρόστιμο (€)

1. Εναπόθεση αποβλήτων εκσκαφών & αποβλήτων οικοδομικών εργασιών σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης: 300,00 €

2. Ρίψη αποβλήτων εκσκαφών & αποβλήτων οικοδομικών εργασιών σε κάδους: 500,00€ + αξία του κάδου

3. Απόρριψη λυμάτων σε φρεάτια όμβριων, ακαθάρτων ή κατοικιών από βυτιοφόρα: 500,00€

4. Απόρριψη κλαδεμάτων σε κάδους: 100,00€

5. Εγκατάλειψη ογκωδών αστικών απορριμμάτων χωρίς συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας: 50,00€/τεμ.

6. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με εμπορεύματα και παρεμφερή που παρεμποδίζουν τη διέλευση: 70,00€/τ.μ.

7. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με μπάρες κ.λπ. εμπόδια που παρεμποδίζουν τη διέλευση: 50,00€/τεμ.

8. Παρκάρισμα οχήματος έμπροσθεν κάδου: 100,00€

9. Απόρριψη οικιακών απορριμμάτων εκτός κάδων: 150,00€

10. Απόρριψη απορριμμάτων, προερχόμενα από καταστήματα, εκτός κάδων: 250,00€

11. Απόρριψη μη ανακυκλώσιμων & οργανικών απορ/των σε κάδο ανακύκλωσης: 80,00€

12. Απόρριψη υλικών συσκευασίας (χαρτόνια κ.λπ.) χωρίς ελαχιστοποίηση όγκου: 150,00€

13. Μη επιμελώς στραγγισμένα απορρίμματα από κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης: 200,00€

14. Απόρριψη μικροαντικειμένων εκτός καλαθιών απορ/των ή κάδων: 50,00€

15. Ρίψη υγρών (λάδια κ.λπ.) σε κάδους: 200,00€

16. Ρίψη κάρβουνων ή άλλων εύφλεκτων σε κάδους: 200,00€ + αξία κάδου

17. Μετακίνηση κάδων: 200,00€

18. Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κ.λπ.): 200,00€

19. Ρύπανση ή καταστροφή μνημείων και πρασίνου: 2.000,00€

20. Ρύπανση από ακαθαρσίες κατοικίδιων ζώων: 100,00€

21. Ρύπανση από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων: 150,00€

22. Ρίψη διαφημιστικών εντύπων: 500,00€

23. Αφισοκόλληση: 8,00€/αφίσα

24. Ρύπανση τοίχων, κοινόχρηστων χώρων με σπρέι, χρώματα κ.λπ.: 500,00€

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνούμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Τηλ.: +30 22510 25555
Mail: kathariotitamjt@gmail.com
Site: www.mytilene.gr

Απλοί κανόνες για καθαρή και όμορφη πόλη:

1. Συσκευάζουμε τα απορρίμματά μας σε δεμένες σακούλες και τα τοποθετούμε μέσα στους κάδους και κλείνουμε το καπάκι.

2. Δεν τοποθετούμε απορρίμματα εκτός κάδων ή καλαθιών μικροαπορριμμάτων

3. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος φυλάμε τα απορρίμματα σε δικό μας χώρο μέχρι την επόμενη αποκομιδή.

4. Σε γειτονιές που δεν υπάρχουν κάδοι μεταφέρουμε τις σακούλες μας στους πλησιέστερους κάδους.

5. Ελαχιστοποιούμε τον όγκο στα απορρίμματα συσκευασίας (χαρτοκιβώτια κ.λπ.) με συμπίεση ή τεμαχισμό πριν τα τοποθετήσουμε στον μπλε κάδο.

6. Φύλλα, ξερά άνθη και προϊόντα κηπευτικών εργασιών με μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε σακούλες και τοποθετούνται στους κάδους.

7. Δεν ρίχνουμε μέσα στους κάδους έλαια, τοξικές ουσίες, στάχτες, μπάζα, χώματα και λοιπά υλικά που προκαλούν την καταστροφή του κάδου και των μηχανισμών του απορριμματοφόρου.

8. Απορρίμματα που προέρχονται από τις κουζίνες εστιατορίων, καφέ και λοιπών χώρων εστίασης/σίτισης πρέπει να είναι καλά στραγγισμένα και συσκευασμένα. Δεν τα σύρουμε στο οδόστρωμα προκαλώντας ρύπους.

9. Δεν μετακινούμε τους κάδους από τη θέση που είναι τοποθετημένοι. Υποβάλλουμε σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

10. Δεν κολλάμε αυτοκόλλητα και λοιπά διαφημιστικά μέσα, ούτε αναγράφουμε συνθήματα σε κάδους και άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.

11. Δε ρυπαίνουμε με σπρέι, μπογιές, αυτοκόλλητα και αφίσες δημοτικά κτήρια, πεζοδρόμια, μνημεία και λοιπό αστικό εξοπλισμό.

12. Δεν εναποθέτουμε ογκώδη αντικείμενα ή κηπευτικά προϊόντα μεγάλου όγκου στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς συνεννόηση με την
υπηρεσία Καθαριότητας, για την αποκομιδή τους.

13. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα) μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη στον ΧΥΤΑ ή σε εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας/αξιοποίησης /διάθεσης.

14. Συμμετέχουμε στα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και οικιακής κομποστοποίησης.

15. Μεριμνούμε για τον καθαρισμό τον ακαθαρσιών που δημιουργούν τα κατοικίδιά μας.

16. Μεριμνούμε για την καθαριότητα της ιδιοκτησίας μας κατοικημένη ή μη (αυλές, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών/επιχειρήσεων, οικόπεδα κ.λ.π.)