1

Απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών σε ανυπόστατο δημοσίευμα

Σε απάντηση του εντελώς ανυπόστατου δημοσιεύματος με τίτλο «Δουλίτσες να γίνονται…» στην ιστοσελίδα stonisi.gr θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Μυτιλήνης τα παρακάτω:

Την 15/10/2020, εκπονήθηκε η υπ’ αριθμ. 22/2020 μελέτη, από το τμήμα εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, με τίτλο «Επεξεργασία και καταχώρηση στο πρόγραμμα Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Διόρθωσης τ.μ. σύμφωνα με τον Ν.4647/2019 αρθρο 51 παρ.2» προϋπολογισμού 72.416,00 €, που αφορούσε 14.600 ηλεκτρονικές αιτήσεις διόρθωσης τ.μ. ακινήτων του Δήμου Μυτιλήνης, που είχαν ανέβει στην σχετική πλατφόρμα του gov.gr.

Σύμφωνα με την μελέτη, για όλη την εν λόγω εργασία, απαιτούνταν περίπου 7300 εργατοώρες (8€/εργατοώρα). Όπως πολλοί συνδημότες μας γνωρίζουν, το γραφείο ΤΑΠ και Δημοτικών τελών του Δήμου Μυτιλήνης, λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, απασχολεί έναν μόνο υπάλληλο για την πόλη και τα χωριά της Δ.Ε. Μυτιλήνης και έναν υπάλληλο στο Πλωμάρι για όλα τα υπόλοιπα χωριά των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο και πολλές φορές με υπερωριακή εργασία τα απογεύματα, για τον έλεγχο των καθημερινών αιτήσεων των πολιτών. Έτσι, λόγω του μειωμένου προσωπικού και επειδή «κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους εργασιών που εμπίπτουν στα καθήκοντα του υπηρετούντος στον Δήμο προσωπικού, στην περίπτωση που, ενόψει των εκάστοτε συγκεκριμένων υφιστάμενων συνθηκών, αυτό δεν επαρκεί ή αδυνατεί να τις εκτελέσει» αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης, με την υπ’αριθμ. 508/2020 απόφασή του, να εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εν λόγω εργασίας σε τρίτους. Επίσης, ανάλογη έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπήρξε και με την υπ’ αριθμ. 550/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.

Την 02/12/2020, προκηρύχτηκε από τον Δήμαρχο συνοπτικός διαγωνισμός προϋπολογισμού 72.416,00 €, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου www.mytilene.gr και δημοσιεύθηκε στις τοπικές εφημερίδες «ΕΜΠΡΟΣ» (φύλλο 103 – 05/12/2020), «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» (φύλλο 2495 – 07/12/2020), με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την Τρίτη 15/12/2020.

Έως την συγκεκριμένη ημερομηνία, κατατέθηκε μόνο μία εμπρόθεσμη προσφορά από την εταιρία «ΝΝΤ. Χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες Α.Ε.», που έχει έδρα στην Αθήνα, η οποία και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης (Αρ. Αποφάσεων 616/2020 και 28/2021).

Στις 25/02/2021 υπογράφτηκε συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία, διάρκειας ενός έτους, ποσού 50.370,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, (6,90€/εργατοώρα), και σύμφωνα με αυτή, η πληρωμή γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τον αριθμό των επεξεργασμένων αιτήσεων. Ήδη, από την εν λόγω σύμβαση, έχει τιμολογηθεί το ποσό των 38.157,54 € και από αυτά έχει ενταλματοποιηθεί και εξοφληθεί το ποσό των 29.218,74 €.

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει με απόλυτη διαφάνεια και την νόμιμη δημοσιότητα χωρίς να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από λογιστικά γραφεία του τόπου μας.

Καλό είναι λοιπόν κύριοι αρθρογράφοι της ιστοσελίδας stonisi.gr, προτού δημοσιεύετε οποιοδήποτε άρθρο για την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, να διασταυρώνετε τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έρχονται στην κατοχή σας, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση των πολιτών του Δήμου Μυτιλήνης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ