1

Αρ. πρόσκλησης 01/2022 Δήμου Μυτιλήνης (09.01.2022)

Προσκαλείσθε στην ειδική, δια ζώσης* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64, 67 και 74 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 & ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη).

1.        Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης
2.        Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης
3.        Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυτιλήνης

 * Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 933/29-12-2021 (ΑΔΑ 9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, με την επίδειξη:

  • πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή νόσησης κατά το τελευταίο τρίμηνο, ή
  • αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ