1

Αρ. πρόσκλησης 25/2021 Δήμου Μυτιλήνης (21.12.2021)

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ – μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

            ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022 Αντιδήμαρχος       κ. Τζιμής