1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά 2021 στη Δ. K. Μυτιλήνης

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Πρασίνου & Ποιότητας Ζωής Κ. Κουνέλλης Κωνσταντίνος, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά στον Δημοτικό Κήπο, στη δεξιά πλευρά του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου, για το χρονικό διάστημα από 20/12/2021 έως και 07/01/2022, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, στον οποίο θα εσωκλείεται το τυποποιημένο έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε υποψηφίου.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται αυτοπροσώπως στο Δήμο Μυτιλήνης – Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ 81131, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (ισόγειο) ή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  (1ος όροφος,) από την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 έως τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Η Χριστουγεννιάτικη αγορά με παράλληλη λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων-Λούνα Παρκ, έχει διάρκεια δεκαεννιά (19) ημερών και θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 20 Δεκεμβρίου έως 07 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά: