1

Προμήθεια λυόμενης κερκίδας για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου Παπάδου Γέρας

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της προμήθειας λυόμενης κερκίδας για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου Παπάδου Γέρας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι τις 10:00 π.μ. την Τρίτη 16/11/2021, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: