1

Εκμίσθωση 2 κυλικείων στη Μυτιλήνη

Το Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 2 Κυλικείων που βρίσκονται στην οδό Πεσματζόγλου 1, στη Βόρεια πλευρά του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλήνης, εμβαδού 23,75 τ.μ. το πρώτο και στο κλειστό γυμναστήριο Μυτιλήνης στη Νεάπολη το δεύτερο εμβαδού 10,30 τ.μ.

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης” οδός Πεσματζόγλου 1, στις 9 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: