1

Προμήθεια καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων με πλαστικό χλοοτάπητα

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για  την “Προμήθεια καουτσούκ για τις ανάγκες των γηπέδων με πλαστικό  χλοοτάπητα“.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι τις 10:00 π.μ. της Τετάρτης 27/10/2021, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: