1

Αρ. πρόσκλησης 20/2021 Δήμου Μυτιλήνης (01.10.2021)

Παρακαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.