1

Υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρόκειται  να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Ν.Π.Δ.Δ..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω παροχής υπηρεσίας μέχρι τις 10:00 τη Δευτέρα 27/09/2021 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά: