1

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην αγορά της Μόριας λόγω εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος

Σε συνέχεια της αρίθμ. 219/2021 απόφασης του Δ.Σ. Μυτιλήνης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λέσβου λόγω της θεομηνίας στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2016», θα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων για το χρονικό διάστημα από 25-8-2021 έως 8-9-2021, όπως επίσης και για το χρονικό διάστημα από 29/09/2021 έως και 02/10/2021, λόγω εκτέλεσης εργασιών (αποξήλωση υφιστάμενου οδοστρώματος και κατασκευή νέου) στον οικισμό Μόριας και συγκεκριμένα στη περιοχή της αγοράς.

Η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα από τις παρακείμενες οδούς του οικισμού. Ο ανάδοχος του έργου θα ενημερώνει συνεχώς για την εκτέλεση εργασιών και για την επιτρεπόμενη ή μη διέλευση των τροχοφόρων και πεζών με τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.