1

Πάρκο Εκδηλώσεων στη θέση Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης

Αναρτάται στο παρόν άρθρο η μελέτη του ενταγμένου έργου “Πάρκο Εκδηλώσεων στη θέση Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης”, συνολικού προϋπολογισμού 1.119.183,75 Ευρώ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 10 μήνες.

Δείτε αναλυτικά: