1

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου – Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς

Αναρτάται στο παρόν άρθρο η μελέτη του ενταγμένου έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου – Προκυμαία & Πλατεία Σαπφούς», συνολικού προϋπολογισμού 6.726.720,65 ευρώ,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 20 μήνες

Δείτε αναλυτικά: