1

Ανακοίνωση για την έγκριση της κατά παρέκκλισης συνέχισης λειτουργίας ως καταστήματος Υ.Ε. στην οδό Κουντουριώτη 2 στη Μυτιλήνη

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προβεί στην έγκριση της κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας, ως καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην οδό Κουντουριώτη 2 στην Μυτιλήνη.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας για τυχόν όχληση που μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον, στην κυκλοφορία ή σε παρακείμενη κατοικία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.