1

Πρόσληψη προσωπικού (1) ναυαγοσώστη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ναυαγοσώστη προς αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυτιλήνης, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα .

Αναλυτικά: