1

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης

Εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, η πρόταση του Δήμου Μυτιλήνης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη χρηματοδότηση του έργου «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί φόρτισης», προϋπολογισμού 1.785.920 €.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Δήμος, μετά από Διεθνή Διαγωνισμό-Δημοπρασία:

Α) Θα προμηθευτεί 10 ηλεκτροκίνητα Οχήματα με τους ηλεκτρικούς φορτιστές τους: 5 επιβατηγά οχήματα τύπου SUV, 2 Οχήματα Έργου «Σάρωθρα», 2 Οχήματα Έργου «Πολυμηχανήματα», 1 όχημα έργου «Πλυστικό Μηχάνημα».

Β) Θα καλύψει τη δαπάνη εργασιών για τη διασύνδεση των φορτιστών με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε: «Το έργο αυτό είναι μια από τις πρωτοποριακές επενδύσεις του Δήμου μας, εξασφαλίζοντας μάλιστα μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Από το ερχόμενο φθινόπωρο αρχίζει η υλοποίηση σπουδαίων έργων υποδομής από το Δήμο μας, σε όλους τους τομείς».

Ο Αντιδήμαρχος, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε ότι: «Η άμεση έγκριση αυτής της βιώσιμης επένδυσης ήταν αποτέλεσμα της εργατικότητας και της υπευθυνότητας των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού. Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα θα υποστηρίξουν σημαντικά το έργο όλων των Υπηρεσιών του Δήμου μας, αλλά κυρίως της Καθαριότητας και των Τεχνικών Έργων».