1

Ο κατάλογος κατά προτεραιοποίηση των έργων που υπέβαλε ο Δήμος Μυτιλήνης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Η Δημοτική Αρχή Μυτιλήνης και η ΔΕΥΑΛ υπέβαλαν μέσω της Αντιδημαρχίας Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τον πλήρη κατάλογο με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και την προτεραιοποίηση των προτεινόμενων έργων σε όλες τις προσκλήσεις, που δικαιούταν να καταθέσει ως Δήμος, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των έργων, που ζητάει ο Δήμος να χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, ανέρχεται στο ποσό των 27.427.483,20€.

Συγκεκριμένα:

1) Για τις προσκλήσεις κατηγορίας Α (που προσμετρούνται στο πλαφόν των 22.000.000,00 € έργων του Δήμου Μυτιλήνης σύμφωνα με την ΚΥΑ του Υπουργ. Εσωτερικών) υπέβαλε προτάσεις έργων 22.427.483,20€.

2) Για τις προσκλήσεις (Κατηγορία Β) που δεν Υπολογίζονται στο ανωτέρω Πλαφόν υπέβαλε προτάσεις έργων 4.511.480,00€.

3) Διευκρινίζεται ότι εκ μέρους της ΚΕΔΕ γίνεται προσπάθεια, ώστε τα ενταγμένα έργα στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, (όπως έχουμε εμείς δεσμεύσει 5.000.000 € για τον Βιολογικό της Νότιας πόλης Μυτιλήνης) να μην αφαιρεθούν από το πλαφόν που δικαιούται κάθε Δήμος.

 

Αναλυτικά:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ( κατηγορία Α) που Υπολογίζονται στο πλαφόν των 22.000.000€

 

 1. ΑΤ01 Υποδομές ύδρευσης: «Αντικατάσταση εξωτερικού υδραγωγείου Δρόμας έως Δεξαμενή Σκοπέλου Δ.Ε Γέρας» =460.000€ Φορέας πρότασης ΔΕΥΑΛ (Σειρά προτεραιοποίησης 6)
 2. ΑΤ02 Διαχείριση αστικών λυμάτων: ΟΜΑΔΑ Γ «Ανανέωση Η/Μ εξοπλισμού Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης»=7.100.000€ Φορέας πρότασης ΔΕΥΑΛ (Σειρά προτεραιοποίησης 4)
 3. ΑΤ03 Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργίας αντλιοστασίων ακαθάρτων Λέσβου» = 5.650.000 € (Αφορά και στους δυο δήμους. Ποσό Δήμου Μυτιλήνης= 2.825.000 €) Φορέας πρότασης ΔΕΥΑΛ (Σειρά προτεραιοποίησης 9)
 4. ΑΤ05 Ανάπτυξη της υπαίθρου- Αγροτική οδοποιία:

Υποέργο 1: Έργα πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιοχής νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης= 880.000 €

Υποέργο 2: Αρχαιολογική επίβλεψη έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιοχής νοτίου τμήματος ΔΕ Μυτιλήνης= 44.000 €

Υποέργο 3: Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Φαρά-Τάρτι-Τσάφι-Λιγονάρι-Τσίλια = 1.385.000 €

Υποέργο 4: Αρχαιολογική επίβλεψη έργων πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Φαρά-Τάρτι-Τσάφι-Λιγονάρι-Τσίλια = 69.250 €

ΣΥΝΟΛΟ= 2.309.000,00€ (Σειρά προτεραιοποίησης 2)

 

 1. ΑΤ06 Αστική αναζωογόνηση:

Υποέργο 1: Ανέγερση Δημαρχείου στη Θέση Παλαιά ΔΕΗ Δ.Ε. Μυτιλήνης 5.429.860,00 €

Υποέργο 2: Ανάπλαση Πλατείας Ιππείου Δ.Ε. Ευεργέτουλα =565.000€ (Σειρά προτεραιοποίησης 1)

 

 1. ΑΤ08 Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

«Δράσεις ψηφιακής Ενίσχυσης Δήμου Μυτιλήνης»=1.266.327,20€

Υποέργο 1: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και ανάπτυξη Ψηφιακών εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Μυτιλήνης από Φυσικές Καταστροφές» = 475.540,00

Υποέργο 2: «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και ψηφιοποίηση αρχείων» = 432.140,00

Υποέργο 3: «Υποστήριξη Αυτόνομης και Ασφαλούς Διαβίωσης Ηλικιωμένων» =70.000,00

Υποέργο 4: «Πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης και έξυπνες εφαρμογές» =288.647,20 (Σειρά προτεραιοποίησης 8)

 

 1. ΑΤ09 Μελέτες- Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος: Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος στο Δήμο Μυτιλήνης =620.000€ (πλαφόν)

Υποέργο 1: Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Λάμπου Μύλων=149.848,20

Υποέργο 2: Ποδηλατόδρομος Σουράδας-Νεάπολης=106.232,35

Υποέργο 3: Μελέτη έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Αφάλωνα, Αλυφαντών και Τ.Κ. Μυστεγνών του Δήμου Μυτιλήνης=510.000,00 (Σειρά προτεραιοποίησης 5)

 1. ΑΤ10 Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ: Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε παραλίες (Χαραμίδας και Τάρτι) του Δήμου Μυτιλήνης= 66.375,65€ (Σειρά προτεραιοποίησης 7)
 2. ΑΤ12 Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους: Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Μυτιλήνης= 1.785.920,35 (Σειρά προτεραιοποίησης 3)

ΣΥΝΟΛΟ όλων : 22.427.483,20

Σημείωση: ΠΛΑΦΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) 22.000.000,00 €

Εάν, όμως, συνυπολογιστεί και η πρόταση της ΔΕΥΑΛ των 5.000.000 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) έχουμε Υπέρβαση του πλαφόν κατά 5.427.483,20€. Αναμένεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (Κατηγορία Β) για ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΦΟΝ

 

 1. ΑΤ02 Διαχείριση αστικών λυμάτων: ΟΜΑΔΑ Α (Δεν υπολογίζεται στο πλαφόν) «Μελέτη και ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου πόλης Μυτιλήνης» =3.030.000€
 2. ΑΤ04 Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Δεν υπολογίζεται στο πλαφόν): «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες διαχείρισης πράσινων και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Μυτιλήνης» =1.200.000,00 €
 3. ΑΤ14 Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021 (Δεν υπολογίζεται στο πλαφόν): ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟ 1912=281.480€.

ΣΥΝΟΛΟ της κατηγορίας Β : 4.511.480,00€

 

Για την εξαιρετική αυτή εργασία, οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα στους υπαλλήλους όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και κυρίως της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι μελέτες και τα Τεχνικά Δελτία εκπονήθηκαν κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, λόγω Covid-19.

 

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Μυτιλήνης

 

Ευστράτιος Τζιμής