1

Ανακοίνωση Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτ. Λέσβου

Ο Σύνδεσμος «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου» ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ και ΠΕ, μέσω πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ο Σύνδεσμος ενημερώνει ότι δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα για τον Κλάδο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τη θέση του Φαρμακοποιού, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να λειτουργήσει το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Συνημμένα: