1

Πρόσληψη ναυαγοσωστών

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυτιλήνης .

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 27/5/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά: