1

Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός, κτλ

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων, φορητών μηχανημάτων χειρός, κτλ» βάσει της αριθμ. 47/2021 μελέτης του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού € 23.400,00 (με ΦΠΑ).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Πέμπτη 13-05-2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Αναλυτικά: