1

Πρόταση χρηματοδότησης για την ανέγερση του νέου Δημαρχείου

Μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των άλλων αρμόδιων οργάνων της μελετο-κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλήνης, στο χώρο της παλιάς ΔΕΗ, η Δημοτική Αρχή θα καταθέσει πρόταση για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης-ολοκλήρωσης του κτηρίου από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προϋπολογισμού 5.155.919 €.

Εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η Προϊσταμένη, Δέσποινα Μακρή, συνέταξε πλήρη φάκελο με όλες τις υποστηρικτικές μελέτες, του τεύχους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού, αλλά και της αρχιτεκτονικής μελέτης που εκπόνησε η αρχιτέκτονας του Δήμου, Ευαγγελία Πελέκου.

Η συνολική επιφάνεια δόμησης του κτηρίου αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους και υπόγειο και καλύπτει 1.700 τ.μ. Η μορφή του είναι κυκλοτερής, γύρω από ένα κλειστό αίθριο. Η πρόσβαση γίνεται από δύο εισόδους.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε ότι «μένουμε πιστοί σε όλες τις δεσμεύσεις μας και, ταυτόχρονα, προχωρούμε σε έργα που θα αλλάξουν αισθητικά και λειτουργικά τον Δήμο μας. Επειδή ως πόλη αξίζουμε ένα Δημαρχείο σύγχρονων απαιτήσεων, αρχίζουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης και υλοποίησής του».

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής επεσήμανε ότι «δρομολογούμε την κατασκευή ενός σύγχρονου Δημαρχείου, το οποίο θα διαθέτει Αίθουσα Συνεδριάσεων-Αμφιθέατρο (400 τ.μ.) και θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των στεγαστικών αναγκών, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται ετησίως 130.000 ευρώ από τις μισθώσεις χώρων, όπου, σήμερα, στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διοίκησης, των Οικονομικών, του Περιβάλλοντος και των Τεχνικών Υπηρεσιών».