1

Έγκριση κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας, καταστήματος Υγ. Ενδ. στην οδό Ηλία Ηλιού – εντός πάρκου Αγίας Ειρήνης στη Μυτιλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                       

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 13168

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προβεί στην έγκριση της κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας, ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Ηλία Ηλιού – εντός πάρκου Αγίας Ειρήνης στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 1543/14-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης  στο εν λόγω κτίριο υπάρχει άδεια λειτουργίας πριν την έγκριση της αναθεώρησης-επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης και ο φορέας έκδοσης της άδειας λειτουργίας μπορεί να επιτρέψει τη χρήση «αρτοζαχαροπλαστείο» κατά παρέκκλιση των επιτρεπόμενων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΔ. Ε του άρθρου 2 του Π.Δ 2-8/5-12-1988 ΦΕΚ 869.

 Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας για τυχόν όχληση που μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον, στην κυκλοφορία ή σε παρακείμενη κατοικία.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ανάπτυξης & Προγραμματισμού

Ανατολίτη Ζωή