1

Παράταση έως τις 10 Ιουνίου για τον Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Η Επανάσταση του 1821»

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ενημερώνει ότι η υποβολή συμμετοχών για τον Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Η Επανάσταση του 1821» παίρνει παράταση έως τις 10 Ιουνίου λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας.

Για τα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης:

Διαγωνισμός ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ με θέμα: «Η επανάσταση του 1821 μέσα από ιστορικά κείμενα, ζωγραφικούς πίνακες και ιστορικά έργα τέχνης»

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενασχόληση των μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την Ελληνική Ιστορία της περιόδου του 1821, την πολιτισμική κληρονομιά και τη λαϊκή παράδοση του τόπου τους για να δημιουργήσουν πίνακες ζωγραφικής.

Επιδιωκόμενοι Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

    Να αναζητήσουν πίνακες ζωγραφικής και έργα τέχνης που αναφέρονται σ΄ αυτήν την ιστορική περίοδο.

    Να έρθουν σε επαφή με τους πίνακές του Λαϊκού Μυτιληνιού ζωγράφου Θεόφιλου που αφορούν στην επανάσταση του 1821.

    Να αναζητήσουν μέσα από πηγές στοιχεία της λαϊκή τους παράδοσης και να μελετήσουν επιλεκτικά ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα που δημιουργήθηκαν αυτή την χρονική περίοδο.

    Να δημιουργήσουν πίνακες ζωγραφικής αξιοποιώντας οποιαδήποτε τεχνοτροπία

    Να αξιοποιήσουν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως προς:

   – Τη συνεργασία για την ανταλλαγή απόψεων που αφορούν στα έργα τους ανά ομάδες με τους συμμαθητές τους και με μαθητές των άλλων Δημοτικών Σχολείων.

   – Την εικονική επίσκεψη σε μουσεία, σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων, άλλων φορέων και φυσικών προσώπων.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Στον διαγωνισμό προσκαλούνται να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των Σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων) του Δήμου Μυτιλήνης.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.

    Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν ένα και μόνο πρωτότυπο πίνακα ζωγραφικής ανά συμμετοχή, το οποίο θα υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

    Τα ζωγραφικά έργα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτά:

   – Να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον Α4

   – Δίνεται η δυνατότητα να είναι ατομικά ή ομαδικά και με έντονα χρώματα

   – Να αξιοποιούν οτιδήποτε υλικό ή τεχνοτροπία ζωγραφικής που συνδυάζει δημιουργικότητα των παιδιών και εξασκεί την αδρή κινητικότητά τους.

    H κάθε δημιουργία θα πρέπει να φέρει: Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, όνομα σχολείου, τάξη και περιοχή.

    Τα έργα των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθούν εκτός ή εντός του ωρολογίου προγράμματος.

    Τα έργα των μαθητών/τριών θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή του κάθε σχολείου από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Απριλίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Αγ. Συμεών 17, 81100, Μυτιλήνη με την ένδειξη: Για τον Μαθητικό Διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα: «η Επανάσταση του 1821».

    Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email (αν είναι διαθέσιμα), αριθμημένος κατάλογος έργων μαθητών/τριών (ονοματεπώνυμο μαθητή, τάξη τίτλος έργου).

    Τα έργα των μαθητών που θα βραβευτούν θα εκδοθούν σε λεύκωμα, αφού εξασφαλιστεί η έγγραφη σύμφωνη γνώμη, με υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

    Θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έργα θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση τις τρεις (03) ακόλουθες ηλικιακές ομάδες:

– Προνήπια -Νήπια

– Α-Β – Γ΄ τάξη Δημοτικού

– Δ΄- Ε’ – ΣΤ’ τάξη Δημοτικού.

 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, με βαθμολόγηση που αντανακλάται στην παρακάτω σειρά (μειούμενη από 1 προς 4), είναι τα εξής:

    Η συνάφεια με το θέμα

    Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία

    Αρτιότητα και Αισθητική

    Μήνυμα και βαθμός απήχησής του.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής των μαθητών/-τριών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από 17 Απριλίου μέχρι 28 Μαϊου. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 31 Μαΐου στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης.

Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευτούν δύο δημιουργίες, από κάθε κατηγορία.

Τα βραβεία θα είναι: χρηματικά έπαθλα, παιδαγωγικά παιχνίδια και ιστορικά βιβλία. Θα απονεμηθούν έπαινοι σε όλους τους μαθητές που θα λάβουν μέρος. Οι έπαινοι θα είναι έντυποι τίτλοι.

Τα έργα τα οποία θα βραβευτούν θα συμπεριληφθούν σε Ειδική Έκδοση του Δήμου Μυτιλήνης.

Η απονομή βραβείων και επαίνων θα γίνει κατά την περίοδο των εορτασμών των Ελευθερίων της Λέσβου το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια απ΄ την Επανάσταση του 1821, καθώς δεν το επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες ( COVID-19).

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση, κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δράσεις δημοσιότητας) θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του διαγωνισμού θα επιχειρηθεί η αποτίμησή του, για την εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων με στόχο τη βελτίωσή του. Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στον διαγωνισμό.

Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών/τριών, εφόσον ζητηθούν, θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την πραγματοποίηση των εκθέσεων – εκδηλώσεων.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Δήμο Μυτιλήνης δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

– Παναγιώτης Δ. Τσακύρης , Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μυτιλήνης

– Παπαδανιήλ Μαρία, Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

– Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη, Δ/ντρια Δ/νσης ΠΕ Λέσβου

 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων του Διαγωνισμού αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

– Λοΐζίδου Λάουρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία

– Μπούμπας Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70

– Καραγκίκα Αργυρώ, εκπαιδευτικός ΠΕ08

– Καίτη Δημητρίου, εκπαιδευτικός ΠΕ08

– Τσακύρη Κωσταντίνα του Δημητρίου, εικαστικός

 

Γραμματέας Επιτροπής: Μαρία Δεσποτέλλη- εκπαιδευτικός νηπιαγωγός.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

– Θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού στον τοπικό τύπο. Θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης και της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης καθώς και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων, εφόσον το επιθυμούν, για τη διάχυση στην τοπική κοινωνία.

– Θα αποσταλεί από την οργανωτική επιτροπή, σχετική αφίσα για το διαγωνισμό.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος και το αδιάβλητο του διαγωνισμού, θα ληφθούν τα εξής μέτρα:

– Τα μέλη της Ο.Ε. δεν θα συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή.

– Στις Κριτικές Επιτροπές δε θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μαθητές/τριες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

– Η τελική βαθμολογία θα αποτελεί τον μέσο όρο του συνόλου των κριτών.

– Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των προκρινόμενων μαθητών θα μοιραστούν έπαθλα στους ισοβαθμήσαντες μαθητές/τριες.