1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μυτιλήνη λόγω έργων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, με την υπ’ αριθμ. 9/27-1-2021 [ΑΔΑ: 65Π946ΜΓΘΓ-ΦΒΑ] Απόφασή του, ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», ήτοι:

Για το τμήμα Α1 (Τμήμα των οδών Αγίου Γεωργίου – Ισαύρων – Αγίας Σοφίας Μυτιληναίου έως το ύψος Λεσβώνακτος και Ιουστινιανού): Η διάρκεια των εργασιών σε αυτό το τμήμα εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για όσο διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός, θα γίνεται μέσω των παρακείμενων οδών Κρατίππου – Αγ. Σοφίας και Σημαντήρη προς Ερμού.

Για το τμήμα Α2 (Τμήμα των οδών Σατωβριάνδου Κοραή (Βύρωνος) από Αγ. Γεωργίου έως Αγ. Συμεών): Η διάρκεια των εργασιών σε αυτό το τμήμα εκτιμάται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη θα γίνεται από την οδό Β. Ουγκώ – Αγ. Συμεών έως την οδό Ερμού.

Για το τμήμα Β1 (Τμήμα της οδού Σκρα από Τζέιμς Αριστάρχου έως 8ης Νοεμβρίου): Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων, για οδό διάστημα ο δρόμος είναι κλειστός γίνεται από την 8 η Νοεμβρίου έως την Αργύρη Εφταλιώτη όπου το τμήμα της 8 ης Νοεμβρίου από την οδό Σκρα έως την οδό Αργύρη Εφταλιώτη θα γίνει διπλής διέλευσης οχημάτων με ελεγχόμενη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Για το τμήμα Β2 (Τμήμα της οδού Τζέιμς Αριστάρχου από την οδό Σκρα έως την οδό Αργύρη Εφταλιώτη): Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση των εργάσιμων της οδού Σκρα τα μικρά οχήματα θα μπορούν να κατευθύνονται προς την Κομνηνάκη ενώ τα μεγάλα θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται μέσω της 8ης Νοεμβρίου που θα συνεχίσει να είναι διπλής διέλευσης με ελεγχόμενη κυκλοφορία.

Η έναρξη των εργασιών για το τμήμα Α1 θα είναι την 1η Φεβρουαρίου 2021, ενώ για το τμήμα Β2 θα είναι η 22η Φεβρουαρίου 2021.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

 

Δημοσθένης Χατζηγιάννης