1

Επιστολή Δημάρχου για την επανακτηματογράφηση Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα και στον Υφυπουργό του Υπουργείου, Γεώργιο Αμυρά, με θέμα την διαδικασία επανακτηματογράφησης για τις Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δ.Ε. Γέρας (πλην Τοπικής Κοινότητας Σκοπέλου), καθώς και της τοπικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους της ΔΕ Ευεργέτουλα.

Η εταιρεία Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε προχώρησε στο επαναπροσδιορισμό 5076 γεωτεμαχίων σε 137 κτηματολογικές ενότητες της Δ.Ε. Γέρας και 5.411 γεωτεμάχια σε 165 κτηματολογικές ενότητες της Δ.Ε. Μυτιλήνης. Με το αριθ. πρωτ. 2013494/07.05.2020 έγγραφο της, αναφέρει ότι στα 10486 γεωτεμάχια, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε ένα ποσοστό της τάξης του 51%.

Οι λόγοι για τους οποίους δεν προχώρησαν οι αυτοψίες είναι κυρίως:

– Η τηλεφωνική επικοινωνία με αρκετούς ιδιοκτήτες δεν κατέστη δυνατή λόγω καταργημένων τηλεφωνικών αριθμών ή λόγω θανάτου των δικαιούχων χωρίς να είναι δυνατή η εύρεση των τηλεφώνων επικοινωνίας των κληρονόμων.

– Οι κληρονόμοι δεν έχουν προχωρήσει σε αποδοχές κληρονομίας έτσι ώστε να καταχωρηθεί η εγγραπτέα πράξη, διότι αρκετοί δικαιούχοι δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.

– Σε πολλές περιπτώσεις ούτε οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες είχαν τη δυνατότητα να υποδείξουν με ακρίβεια τα όρια των ακινήτων τους, είτε λόγω της πυκνής βλάστησης είτε επειδή δεν τα γνώριζαν επακριβώς και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται οι μετρήσεις.

– Δεν έχουν προσκομιστεί από τους πολίτες, σε σημαντικό ποσοστό, τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή οι ειδικές υπεύθυνες δηλώσεις, υπόδειγμα των οποίων χορήγησε ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε , στον ανάδοχο της περιοχής μελέτης έπειτα από αίτημα των δικαιούχων με σκοπό την διευκόλυνση τους, σε περιπτώσεις όπου το εξουσιοδοτημένο για την υπόδειξη ορίων πρόσωπο ήταν διαφορετικό από τον δικαιούχο του ακινήτου.

– Δεν έχουν υπογραφεί τα περισσότερα από τα έντυπα των αυτοψιών από τους όμορους ιδιοκτήτες και συνεπώς δεν προκύπτει ότι συναινούν για την προτεινόμενη γεωμετρική υποβολή.

Ο Δήμαρχος ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να αποσταλεί κλιμάκιο για επανακτηματογράφηση ώστε να αρθούν όλα τα λάθη, για τα οποία ευθύνονται οι ιδιοκτήτες, ώστε να αποφευχθεί:

α) Η εκ νέου επιβάρυνση των ιδιοκτητών με πολύχρονες και δαπανηρές διαδικασίες και

β) Η αποσυμφόρηση δικαστηρίων από κτηματογραφικά λάθη, στα οποία είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να καταφεύγουν για την επίλυση των λαθών.