1

Σύσκεψη Δημάρχου με μέλη του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης και Πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, Στρατής Κύτελης, συγκάλεσε σήμερα, Τρίτη 19 Ιανουαρίου, σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, Κώστας Παπαδόπουλος, Γιώργος Καραθανάσης και Δημοσθένης Χατζηγιάννης, με θέμα το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών από το Σεισμό της 12ης-6-2017 στους Λιμένες της Ν. Λέσβου (Σκ. Πολιχνίτου)».

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε για πρώτη φορά το 2017 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Επειδή, όμως, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν είχε απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ, έχει πλέον διαγραφεί από το Πρόγραμμα του Υπουργείου.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης θα συντάξει άμεσα τα τεύχη δημοπράτησης.
  2. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα τροποποιηθεί – επικαιροποιηθεί η απόφαση της 11-2-2019, σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Διαδημοτικού Λιμενικού ταμείου Λέσβου και του Δήμου Μυτιλήνης.
  3. Ο Δήμος Μυτιλήνης θα αναλάβει τη σύνταξη, υπογραφή και νομιμοποίηση της απαραίτητης προγραμματικής σύμβασης.
  4. Ο Δήμος Μυτιλήνης θα υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Στόχος μας είναι το έργο, σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του, εντός τριών (3) μηνών να δημοπρατηθεί. Με βάση τη μελέτη το κόστος του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 117.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.