1

Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Λέσβου

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 28.190.000 Ευρώ Δήμοι, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
Ο Δήμος Μυτιλήνης έλαβε το ποσό των 572.500 Ευρώ, για εξόφληση οφειλών του πρώην Δήμου Λέσβου, για τις οποίες υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Για την επιχορήγηση αυτή είχε αποσταλεί σχετικό αίτημα από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, το οποίο ικανοποιήθηκε στο ακέραιο.