1

Ασφαλτόστρωση οδού Ζωοδόχου Πηγής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης αποφάσισε ομόφωνα (Αριθμός Απόφασης 490/2020) και ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μυτιλήνη λόγω εκτέλεσης εργασιών, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Ζωοδόχου Πηγής»:

– Η Οδός Ζωοδόχου Πηγής, από διασταύρωση με οδό Θεοκρίτου (Πλάτανος) έως διασταύρωση με οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη, θα παραμείνει κλειστή από Δευτέρα 9-11-2020 έως Παρασκευή 13-11-2020.

Η διάρκεια των εργασιών σε αυτή την οδό εκτιμάται σε πέντε (5) ημέρες. Τα διερχόμενα οχήματα θα ειδοποιούνται με πληροφοριακές πινακίδες, τόσο για την εκτέλεση έργων, όσο και για το ότι ο δρόμος θα παραμένει κλειστός.

Οι πληροφοριακές πινακίδες θα τοποθετηθούν στη διασταύρωση με οδό Θεοκρίτου (Πλάτανος), αλλά και στην πλατεία Αλυσίδας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από την οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη, η οποία κατά την εκτέλεση των εργασιών θα είναι διπλής κυκλοφορίας.

Στο τμήμα της οδού Ζωοδόχου Πηγής έως την έξοδο της πόλης, ο δρόμος θα παραμένει ανοιχτός και οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά ανά λωρίδα κυκλοφορίας.