1

Υπογραφή σύμβασης έργου «Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μόριας Δήμου Λέσβου»

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2020, τη σύμβαση του έργου «Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μόριας Δήμου Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 180.996,48 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Το τελικό κόστος του συγκεκριμένου έργου θα ανέλθει στα 103.726,89 Ευρώ.