1

Ευχαριστίες Αντιδημάρχου Καθαριότητας προς τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, για τη δωρεά 100 αδιάβροχων στολών

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας ευχαριστεί τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, Χαράλαμπο Αθανασίου, για την ευγενική προσφορά του να δωρίσει 100 αδιάβροχες στολές (νιτσεράδες) που θα διανεμηθούν στους εργαζομένους της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, που απασχολούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων και στον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου που επιτελούν.