1

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου:  Κοινοτικού  Καφενείου εμβαδού 40,00 τ.μ περίπου, στην Πηγή Λέσβου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου:  Κοινοτικού  Καφενείου εμβαδού 40,00 τ.μ περίπου, στην Πηγή Λέσβου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον

Αναλυτικά

Η Περίληψη Διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη