1

Πύλη Σένγκεν Πλωμαρίου: Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή βάσης και περίφραξη χώρου

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2020, την απόφαση, με την οποία προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα και περίφραξη χώρου όπου θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της Πύλης Σένγκεν Πλωμαρίου», συνολικού προϋπολογισμού 29.799,99 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος υπέγραψε και τις συμβάσεις ανάθεσης για τα έργα «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου Λυκείου Παμφίλων», συνολικού προϋπολογισμού 243.074,05 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και «Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Άντισσας», συνολικού προϋπολογισμού 146.582,20 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.