1

Οδηγίες από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας για μία καθαρή πόλη

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και ευπρεπισμού των κοινοχρήστων χώρων της πόλης και των Κοινοτήτων του Δήμου, επισημαίνει τις παρακάτω βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν στο εξής οι δημότες στο κομμάτι της αποκομιδής των ογκωδών αστικών απορριμμάτων:

– Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο χωρίς άδεια.

– Τα ογκώδη απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά κατόπιν επικοινωνίας των πολιτών στην τηλεφωνική γραμμή 22510-25555 παραλαμβάνονται μόνο από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

– Για απορρίμματα κηπευτικών εργασιών, συγκεκριμένα, με μεγάλο όγκο (π.χ. κλαδιά) ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, από τα ειδικά συνεργεία, έπειτα από επικοινωνία στην τηλ. γραμμή 22510-25555 των πολιτών με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Θα πρέπει να συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Όλα αυτά δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο, χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στην περίπτωση που έχουν μικρό όγκο και βάρος (π.χ. φύλλα, ξερά άνθη, φυτά από γλάστρες, γκαζόν κλπ) συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων απορριμμάτων, όπως τα οικιακά απορρίμματα.

– Δεν προβλέπεται η αποκομιδή μπαζών και γενικά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.α. από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η μη τήρηση των προαναφερόμενων διαδικασιών αποτελεί παράβαση του κανονισμού καθαριότητας και επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ