1

Απολογισμός εργασιών που εκτελέστηκαν από την αυτεπιστασία Δήμου Μυτιλήνης

Με δελτίο τύπου του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού κου. Τζιμή Ευστρατίου, γίνεται ο απολογισμός εργασιών που εκτελέστηκαν από την αυτεπιστασία Δήμου Μυτιλήνης, τον πρώτο χρόνο της δημοτικής αρχής .