1

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου για ευπαθείς ομάδες

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου ενημερώνει ότι : οι κάτοικοι των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχουν διακοπή ηλεκτροδότησης στην κύρια κατοικία τους μέχρι και 30/04/2020, μπορούν από Δευτέρα 01/09/2020 να καταθέτουν αίτηση χορήγησης εφ’ άπαξ βοηθήματος για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στο Κέντρο Κοινότητας Λέσβου, Ζωοδόχου Πηγής 71. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22510-55238 κ. Σοφού & κ. Βερβέρη.

Το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα χορηγείτε σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίοι και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/24-07-2020 ΚΥΑ.