1

Ορισμός Αντιδήμαρχων από το Δήμο Μυτιλήνης

Με αποφάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, ορίζονται από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021 οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι Δήμου Μυτιλήνης και ορίστηκαν τα χαρτοφυλάκιά τους ως εξής:

 

– Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κατσαβέλλης

Τομείς: Α) Οικονομικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας του Διατάκτη

Β) Παιδείας και της Διά Βίου Μάθησης

Γ) Θεμάτων Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

– Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Τζιμής

Τομείς: Α) Τεχνικής Υπηρεσίας

Β) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

 

– Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσακύρης

Τομείς: Α) Πολιτισμού

Β) Τουρισμού

 

– Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κουνέλλης

Τομείς: Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Λουτρόπολης Θερμής

Β) Θεματικός Αντιδήμαρχος στους Τομείς:

1) Προστασίας του Περιβάλλοντος

2) Ποιότητας Ζωής

3) Ανακύκλωσης

4) Τοπικής Οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, εμπόριο κλπ)

5) Συντήρησης Πρασίνου

6) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

– Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Δαγκλής

Τομείς: Α) Δόμησης (Πολεοδομίας)

Β) Δημοτικής Αστυνομίας

Γ) Απομάκρυνσης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων

Δ) Περισυλλογής αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων και της δημιουργίας & λειτουργίας καταφύγιων ή σταυλικών εγκαταστάσεων

Ε) Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικού Φωτισμού

ΣΤ) Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

– Αντιδήμαρχος Μιχάλης Φραντζέσκος

Τομείς: Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Αγιάσου

Β) Θεματικός Αντιδήμαρχος στους Τομείς:

1) Πολιτικής Προστασίας

2) Αγροτικής Οδοποιίας

3) Συντήρησης Κοιμητηρίων

4) Καθαρισμό παραλιών και κοπής χόρτων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου   Μυτιλήνης

– Αντιδήμαρχος Δήμητρα Αλεξανδρή

Τομείς: Α) Καθαριότητας

Β) Εθελοντισμού

Γ) Νέας Γενιάς

Δ) Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Ε) Ομογένειας

ΣΤ) Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης

– Αντιδήμαρχος Παράσχος Μανούσος

Τομείς: Α) Γεωγραφικός Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γέρας

Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημήτρης Βαρβαγιάννης στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Πλωμαρίου

 

– Εντεταλμένος Σύμβουλος Συμεών Χαραλάμπους στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Ευεργέτουλα