1

Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: Γέρου Ελευθερία
Τηλ: 2251350605-595
Fax: 2251350570
Μυτιλήνη : 20-08-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας  ενημερώνουμε  ότι  η  διάρκεια  της  κυνηγετικής  περιόδου  για  το  έτος  2020 -2021 καθορίστηκε  από  τις  20 Αυγούστου  2020  μέχρι  28  Φεβρουαρίου  2021,  κατ’  εξαίρεση  θα  επιτραπεί  η  θήρα  του  αγριοκούνελου  (Oryctolagus  cuniculus)  μέχρι  την  10η  Μαρτίου  2021.

Τα  επιτρεπόμενα  είδη  που  μπορούν  να  κυνηγηθούν,  η  χρονική  περίοδος  και  οι  ημέρες  κυνηγίου  τους,  καθώς  και  ο  μέγιστος  αριθμός  θηραμάτων  κατά  είδος,  που  επιτρέπεται  να  θηρεύει  ο  κάθε  κυνηγός  στην  ημερήσια  έξοδό  του  αναφέρονται  στον  πίνακα  «ΠΙΝΑΚΑ  ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ  ΕΙΔΩΝ»  που  συνοδεύει  την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 33637/05.08.2020 Δασική  Αστυνομική Διάταξη  Ρύθμισης  Θήρας  αριθμ. 01/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΟ3ΟΡ1Ι-Γ1Ν) απόφαση της  Δ/νσης  Δασών Λέσβου.