1

Ολοκλήρωση εργασιών υδροδότησης χώρου του αμαξοστασίου της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Μετά από αρκετά χρόνια, με τη συμβολή της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες για την υδροδότηση του χώρου του αμαξοστασίου της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Η Δημοτική Αρχή, με σεβασμό στους εργαζομένους του Δήμου και ειδικά στους αφανείς ήρωες που μοχθούν καθημερινά για μια πόλη καθαρή, διασφαλίζει κανόνες υγιεινής στο χώρο εργασιών τους.