1

Παραδόθηκε στο Δήμο Δυτικής Λέσβου πλήρως λειτουργικό και σε άριστη κατάσταση, το κτήριο του πρώην Νηπιαγωγείου Κάπης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης παρέδωσε στο Δήμο Δυτικής Λέσβου πλήρως λειτουργικό και σε άριστη κατάσταση, μετά την ολική ανακατασκευή του, το κτήριο του πρώην Νηπιαγωγείου Κάπης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού.

Στο κτήριο πραγματοποιήθηκαν -κυρίως- οι ακόλουθες παρεμβάσεις, ώστε το χωριό να αποκτήσει ένα μείζονος σημασίας έργο για τα παιδιά:

– Οικοδομικές εργασίες (Χωματουργικά, Σκυροδέματα, Τοιχοποιίες, Χρωματισμοί, Ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές)

– Τοποθέτηση πρασίνου και εξοπλισμού παιδικών χαρών στον περιβάλλοντα χώρο

– Επισκευή-αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

– Επισκευή-συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

– Κατασκευή νέων WC προσωπικού, νηπίων και ΑΜΕΑ

– Επισκευή κεντρικής θέρμανσης

– Εγκατάσταση συναγερμού

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την Ίδρυση Νέων Τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής & Βρεφονηπιακής Φροντίδας» και ίδιους πόρους του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Το συγκεκριμένο έργο είχε προϋπολογισμό 185.495,96 €, ενώ συμβασιοποιήθηκε έναντι του ποσού των 99.866,25 €.