1

Παράδοση του ανακατασκευασμένου γηπέδου Πέτρας

Μετά από προσωπικές ενέργειες και σχετική εντολή του Δημάρχου Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, η Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών, Δέσποινα Μακρή και ο υπεύθυνος μηχανικός, Χρήστος Καλαφάτης, παρέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα στους εκπροσώπους του Δήμου Δυτικής Λέσβου, πλήρως ανακατασκευασμένο το γήπεδο ποδοσφαίρου της Πέτρας, έργο το οποίο εκτελέστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης.

Ανάλογη παράδοση, μετά την ολοκληρωμένη ανακατασκευή του, έγινε και για το γήπεδο της Μήθυμνας, πριν από λίγους μήνες.

Παράλληλα, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατή Τζιμή, ολοκληρώνονται οι εργασίες στα γήπεδα του Μανταμάδου και του Κάτω Τρίτους. Όλα τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020.

Η ανακατασκευή των προαναφερόμενων γηπέδων περιελάμβανε και περιλαμβάνει κυρίως τις εξής εργασίες:

– Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων

– Αποστραγγιστικά έργα

– Χωματουργικές εργασίες (διάστρωση υλικών στην επιφάνεια, γενική διαμόρφωση επιφάνειας εδάφους)

– Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα.

Τα παραπάνω έργα εντάχθηκαν έναντι του ποσού των 640.000 €, ενώ συμβασιοποιήθηκαν έναντι του ποσού των 450.000 €.