1

Από τον Δημοτικό Κήπο ξεκίνησε το έργο αντικατάστασης του αγωγού στη Λαγκάδα

Από τον Δημοτικό Κήπο ξεκίνησε το μεγάλο έργο αντικατάστασης του αγωγού ομβρίων υδάτων στη Λαγκάδα. Το έργο θα εκτελείται τμηματικά με χρονικό περιθώριο περάτωσης του κάθε τμήματος 2-3 μηνών και η αρχή έγινε από την πλατεία Κυπρίων Πατριωτών.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια, ενώ με τα έως τώρα δεδομένα, μέχρι το Νοέμβριο θα έχει φτάσει κοντά στην πλατεία Αλυσίδας.

Όσοι οδηγοί έρχονται από την οδό Αγίου Θεράποντα και την Ερμού, υποχρεωτικά θα βγαίνουν στην προκυμαία από την οδό Νιάνια και δεν θα μπορούν να έχουν κατεύθυνση προς την οδό Βουρνάζων.