1

Ανακοίνωση για την κατά παρέκκλιση συνέχιση της λειτουργίας καταστήματος επί της οδού Χριστουγέννων 1944

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ          
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                       
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μυτιλήνη, 15-7-2020

Αρ. Πρωτ.: 21539

 

Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προβεί στην έγκριση της κατά παρέκκλισης συνέχισης της λειτουργίας, ως καφετέρια-σνακ-μπαρ, του καταστήματος επί της οδού Χριστουγέννων 1944 στην Μυτιλήνη, το οποίο λειτουργούσε ως επαγγελματική στέγη  πριν τις 5-12-1988.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας για τυχόν όχληση που μπορεί να προκληθεί στο περιβάλλον, στην κυκλοφορία ή σε παρακείμενη κατοικία.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΑΚΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ