1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 472/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου και την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος Μυτιλήνης διοργανώνει τις δύο εμποροπανηγύρεις της Κοινότητας Αγιάσου με την ευκαιρία των εξής θρησκευτικών εορτών:

α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και

β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα).

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής στις δύο εμποροπανηγύρεις της Κοινότητας Αγιάσου να καταθέσουν στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Αγιάσου (τηλ. 2252350500) κατά το χρονικό διάστημα από 07.07.2020 έως και τις 17.07.2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην πλήρη ανακοίνωση.

Συνημμένα η πλήρης ανακοίνωση .

Ο Αντιδήμαρχος
Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος, Πρασίνου
και  Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής
Κωνσταντίνος Κουνέλλης