1

Επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο, φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Μυτιλήνης.

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα του Δημοτικού Καταστήματος Μυτιλήνης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13 – 17 (2ος όροφος), την ημέρα Παρασκευή 10.07.2020 και ώρα από τις 09:00, μισή ώρα για κάθε ένα τμήμα με τη σειρά του ΠΙΝΑΚΑ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών  (ορισθείσα με την αριθ. 26/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Αναλυτικά η προκήρυξη .