1

Μόλις 0,80 λεπτά η είσοδος στην Πλαζ Τσαμάκια

Με την τιμολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Λέσβου (ΑΔΕΛ Α.Ε.), για τη φετινή περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης της Πλαζ Τσαμάκια, δίνεται η δυνατότητα εισόδου με μόλις 0,80 ευρώ. Προϋπόθεση, η προμήθεια της σχετικής κάρτας των 10 επισκέψεων αντί της τιμής των 8 ευρώ. Για μία επίσκεψη η είσοδος είναι 2 ευρώ, αλλά παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

α. Παιδιά έως 6 ετών: Δωρεάν

β. Παιδιά από 6-12 ετών: 0,50 ευρώ

γ. Παιδιά από 12-18 ετών: 1 ευρώ

δ. ΑΜΕΑ και συνοδός αυτού: Δωρεάν

ε. Άνεργοι με επίδειξη σχετικής κάρτας: 1 ευρώ

στ. Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι με επίδειξη σχετικής κάρτας: 0,50 ευρώ

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός λουόμενων στην Πλαζ ανέρχεται πλέον μόλις στους 205 έναντι των 700 κατά τα προηγούμενα έτη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των απαραίτητων μέτρων προστασίας εξαιτίας του COVID-19. Να σημειώσουμε ότι η Πλαζ καλύπτει όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές με συνεχείς απολυμάνσεις, αντισηπτικά σε όλους τους χώρους, καθώς και αποστάσεις ασφαλείας για όλους τους λουόμενους.