1

Βλάβη οχήματος ανακύκλωσης

Γίνεται γνωστό ότι στα Διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, λόγω βλάβης του απορριμματοφόρου οχήματος της ανακύκλωσης ΚΗΙ 6750, η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα γίνεται από αύριο Πέμπτη 11/6/2020 και μέχρι την επιδιόρθωσή της, από το συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6723.