1

Διανομή τροφίμων σε πολύτεκνους

O Δήμος Μυτιλήνης και η νέα Δημοτική Αρχή έχουν θέσει εξαρχής ως βασική προτεραιότητα την στήριξη και ανακούφιση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και την ικανοποίηση των βασικών αναγκών και στοιχειωδών δικαιωμάτων διαβίωσης και καλής ποιότητας ζωής των δημοτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοσθένη Χατζηγιάννη, έδωσαν το «παρών» επιβλέποντας τη διανομή τροφίμων σε πολύτεκνες οικογένειες του Δήμου μας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Πολυτέκνων Λέσβου, Μιχάλη Κουφέλο και τον Ταμία, Βασίλη Αθανασέλο.

Πεποίθηση και απόφαση μας είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών και των ατόμων που αυτές τις δύσκολες στιγμές αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και βασικές βιοτικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό ο Δήμαρχος Μυτιλήνης θα στέκεται αρωγός στην ανακούφιση των αδύναμων, αναδεικνύοντας τις έννοιες της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας, έννοιες που το τελευταίο διάστημα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, λόγω των ειδικών συνθηκών και συγκυριών.